Děkujeme
Doporučujeme

Administrace
Podporují nás a sponzorují nás

Vodní záchraná služba je nestátní, neziskovou organizací, je její činnost ve velké míře závislá na podpoře podnikatelských subjektů, ať již formou finanční, nebo materiální. Jsme si ale vědomi toho, že nejsme mediální gigant a naše možnosti propagace sponzorů jsou omezené. Přesto doufáme, že se nám touto formou podaří i nadále udržet činnost tohoto sdružení.

Co můžeme sponzorům nabídnout
 • umístění loga a odkazu na těchto internetových stránkách
 • umístění internetového odkazu našich stránek na Vaše internetové stránky (odkaz na neziskovou organizaci, kterou Vaše společnost podporuje, velmi zvyšuje IMAGE společnosti v očích návštěvníků webové prezentace)
 • umístění loga na naší základně na Seči
 • umístění loga na naší nástěnce v krytém plaveckém bazénu
 • prezentace Vašich letáků, log a reklamních tabulí na všech našich akcí
 • prezentace Vašeho produktu, značky či služby na materiálech vydávaných MS VZS ČČK Chrudim (letáky, plakáty, výroční zprávy)

Samozřejmostí je možnost odečtení sponzorského daru z daňového základu a průhlednost hospodaření MS VZS ČČK Chrudim.


V roce 2012 nás podpořili:
 • Pardubický kraj - finanční částka
 • Město Chrudim - finanční částka
 • Město Seč
 • ČEZ, a. s. - finanční částka
 • Lekárna.cz - finační částka, sleva na dravotnický materiál
 • VZP ČR - finanční částka
 • PLASTER spol. s r.o. - finanční částka
 • G U A R D 7, v.o.s.
 • OMEGA plus - doména, prostor pro www prezentaci
V roce 2011 nás podpořili:
 • Pardubický kraj - finanční částka
 • Město Chrudim - finanční částka
 • Město Seč
 • Lekárna.cz - finační částka, sleva na dravotnický materiál
 • VZP ČR - finanční částka
 • PLASTER spol. s r.o. - finanční částka
 • G U A R D 7, v.o.s.
 • OMEGA plus - doména, prostor pro www prezentaci
V roce 2010 nás podpořili:
 • Pardubický kraj - finanční částka
 • Město Chrudim - finanční částka
 • Město Seč
 • ČEZ, a. s. - finanční částka
 • Lekárna.cz - finační částka, sleva na dravotnický materiál
 • VZP ČR - finanční částka
 • PLASTER spol. s r.o. - finanční částka
 • ROSI - Martin Rokoš - zámečnické práce
 • G U A R D 7, v.o.s.
 • OMEGA plus - doména, prostor pro www prezentaci
V roce 2009 nás podpořili:
 • Pardubický kraj - finanční částka
 • Město Chrudim - finanční částka
 • Lekárna.cz - sleva na dravotnický materiál
 • ČEZ, a. s. - finanční částka
 • VZP ČR - finanční částka
 • PLASTER spol. s r.o. - finanční částka
 • ROSI - Martin Rokoš - zámečnické práce
 • OMEGA plus - doména, prostor pro www prezentaci

V roce 2008 nás podpořili:
 • Pardubický kraj - finanční částka, GPS
 • Město Chrudim - finanční částka
 • Lekárna.cz
 • ČEZ, a. s. - finanční částka
 • Holcim (Česko) a.s. - finanční částka
 • VZP ČR - finanční částka,spotřební materiál pro měření cukru a cholesterolu
 • PLASTER spol. s r.o. - finanční částka
 • OMEGA plus - doména, prostor pro www prezentaci
© 1999-2023 MS VZS ČČK Chrudim