Děkujeme
Doporučujeme

Administrace
O nás

Vodní záchranná služba Českého červeného kříže (VZS ČČK) je samostatná nezisková organizace Českého červeného kříže registrovaná u Ministerstva vnitra. Je zcela dobrovolná a provozuje svoji činnost z nadšení, lásky k vodě a ve snaze pomoci druhým v nouzi, bez nároku na jakékoliv finanční či hmotné ohodnocení. Odměnou členům VZS zůstává možnost pomáhat druhým a podílet se na záchraně toho nejcennějšího, co člověk má – zdraví a života. Od roku 1994 je VZS ČČK členem mezinárodní organizace International Life Saving Federation sdružující všechny oddíly celého světa zabývající se vodní záchranou. Vodní záchranná služba má akreditaci Ministerstva školství na školení plavčíků pro plavecké bazény a koupaliště.

Chrudimská místní skupina (MS VZS ČČK Chrudim) byla založena v roce 1995. Nyní ji tvoří přibližně 30 členů. v současné době těžiště naší činnosti spočívá převážně v zajištění hladinové záchranné služby a provozu stanice VZS na vodním díle Seč, dále pak zajištění kvalifikovaného dozoru na koupalištích (Chrudim, Slatiňany) a KPB v Chrudimi. Mezi další naše aktivity patří zajištění bezpečnosti při provozování různých sportovních akcí jako jsou např. závody dálkových plavců, jachtařské závody atd.

Abychom pouze nedohlíželi, snažíme se obeznámit co možná nejširší okruh veřejnosti s bezpečností pobytu u vody, technikou a taktikou záchrany tonoucích a tak předcházet kritickým situacím. Pořádáme školení, ukázky a semináře, kde se snažíme zpopularizovat naši práci a v neposlední řadě též veřejně poděkovat našim sponzorům za materiální a finanční podporu, které je nám pro tuto činnost velice zapotřebí.

Při naši místní organizaci funguje také výjezdová skupina, která v roce 2000 byla zařazena do integrovaného záchranného systému Pardubického kraje. Ta na základě smlouvy s HZS Pardubického kraje může být nasazena např. v případě živelných pohrom a katastrof.

Používaný materiál však rychle stárne a prostředky každoročně přidělované na jeho údržbu nestačí. Provoz je zajištěn pouze díky sponzorským darům a investicím samotných členů VZS. Proto se obracíme na různé firmy a organizace s žádostí o finanční či materiální pomoc. Cíl je jediný – vycvičit vysoce kvalifikovaný záchranný tým a získání kvalitních záchranných prostředků. Odměnou členům VZS zůstává možnost pomáhat druhým a podílet se na záchraně toho nejcennějšího, co člověk má – zdraví a života.

© 1999-2023 MS VZS ČČK Chrudim