Děkujeme
Doporučujeme

Administrace
12tero bezpečného pobytu u vody
Ročně v ČR utone přibližně 300 osob. Počet topících se lidí je ale několikanásobně větší. Nejčastějšími oběťmi jsou děti a mládež. Většinu úrazů u vody si způsobí lidé sami, protože jsou neopatrní a podceňují nebezpečí vody. Neznáme jediný případ utonutí, kdy se tomu nedalo předejít. V rámci naší preventivní činnosti jsme i letos vydali preventivní plakáty s doporučeními, jak se chovat u vody. Ilustrace pro nás nakreslil v roce 2003 J. H. Lušovský.
 1. Nechoď se koupat sám.
 2. Nepodceňuj nikdy nebezpečí vody a nepřeceňuj své síly.
 3. Neplav hned po jídle, nech si alespoň 1 hodinu odstup.
 4. Neplav, jsi-li rozpálen nebo unavený.
 5. Neplav daleko od břehu, máš-li potřebu, zajisti si doprovod lodičky.
 6. Pamatuj, že na plavidla nepatří děti bez řádně oblečených a upevněných záchranných vest.
 7. Nebuď ve vodě hrubý a bezohledný.
 8. Neplav a neskákej do vody v neznámých místech.
 9. Neplav v blízkosti plavidel a plavební dráhy.
 10. Plav ve vyznačeném prostoru, máš záruku záchrany života.
 11. Alkohol a nikotin k vodním sportům rozhodně nepatří.
 12. Důvěřuj členům Vodní záchranné služby, uposlechni jejich pokynu a nepřekážej jim v práci.


Přílohy:
 12tero2008.pdf
 12teromesto.pdf


Vydano: 13.7.2008
Autor: Admin

© 1999-2022 MS VZS ČČK Chrudim