Děkujeme
Doporučujeme

Administrace
Akce
Spuštění stránek
Dnes byly znovu spuštěny internetové stránky místní skupiny VZS. Výpadek byl způsoben činností hackera, který je zneužil k rozesílání spamu. Bezpečnostní díru jsme již odstranili. Děkujeme zaměstnancům firmy Omega Plus za pomoc při odstraňování problémů.
2007-04-17 | Admin
Hodnocení soustředění mládeže
Ve dnech 2. a 3.6. 2007 proběhlo soustřední mládeže na základně VZS na Seči. Zde se naši mladí záchranáři naučili uzli potřebné k záchraně, ovládání plavidel (pramice, kanoe), zopakovali si resuscitaci a použití vakuových dlah. Také stihli prozkoumat celý levý břeh přehrady, seznámit s motorovými čluny. Nakonec navštívili útroby hráze pod vedením pana Stárka. Akce se zúčastnilo 11 našich mladých členů. Soustředění hodnotíme jako zdařilé a už se na Vás těšíme opět v září na bazéně. Fotky jsou umístěny ve fotoalbu a také se dají stáhnout v plné kvalitě na adrese http://jaja.kn.vutbr.cz/~prihoda9/VZS/.
2007-06-18 | Admin
Ukázky pro ZŠ
26. a 27. června připravili naši členové spolu s vodáckým sdružením Kačeři a s ČČK ukázky pro základní školy na chrudimském koupališti. Na akci přišlo celkem 410 žáků pátých až devátých tříd. Školákům jsme ukázali záchranu tonoucích a seznámili je s naším vybavením. Před nadcházejícími prázdninami se také hodilo poučení o pravidlech bezpečného chování u vody. Na stavišti červeného kříže měli všichni možnost si vyzkoušet oživování na resuscitačním modelu. O zpestření celého programu se postarali chrudimští Kačeři vodím rodeem. Ti zde také představili svoji činnost a seznámili všechny přítomné s bezpečností na divoké vodě. Fotky z ukázek jsou umístěny ve fotoalbu.
Středeční akce „Pomoc-topím se!“ pro veřejnost byla bohužel z důvodu nepřízně počasí ukončena v 16 hodin. Na obouh akcích se podílelo 6 členů VZS, 6 vodáků, 3 členky ČČK a 4 žákyňky. Děkujeme všem účastníkům za dobře odvedenou práci a těšíme se na další spolupráci. Děkujeme také Městu Chrudim, Pardubickému kraji a Všeobecné zdravotní pojišťovně za finanční podporu akce.
2007-06-29 | Admin
Pomoc topím se 2008
Poslední červnový týden jsme se i letos věnovali prevenci. Na úterý 24.6. a na středu 27.6. jsme si připravili ukázky naší činnosti a povídání o bezpečnosti u vody pro chrudimské školáky. Za oba dny se akce na plovárně zúčastnilo přibližně 600 žáků. Pro tuto příležitost byl připraven i nový vzdělávací materiál, který byl touto cestou do škol distribuován.
Ve středu 27.6. ve 14 h odstartovala na plovárně preventivní akce pro širokou veřejnost s názvem Pomoc-topím se. Hlavním programem byly ukázky činnosti vodní záchranné služby. Všichni účastníci měli možnost se seznámit s pravidly bezpečného pobytu u vody, vyzkoušet si oživování na cvičné figuríně. Pro děti byly připraveny soutěže o zajímavé ceny. Po celou dobu akce probíhalo bezplatné měření krevního tlaku, cholesterolu a cukru žákyňkami ze Střední zdravotnické služby v Chrudimi. Tato preventivní akce byla zařazena do osvětové kampaně "Národní dny bez úrazů", zaštítěnou WHO.
13.7.2008 | Admin
Vyjeli jsme v pátek kolem 16.hod. z Chrudimi od plaveckého bazénu. Bylo nás 12 i s řidičem doprovodného vozidla. První úsek naší cesty : KPB Chrudim – Slatiňany – Škrovád – Svidnice – obora Slavice – Peklo Krkanka. Ujeli jsme asi 17 km. První zatěžkávací zkoušku Práčovský kopec zvládli všichni bez remcání.
V Pekle pod Nasavrky jsme si připravili nocleh pod širým nebem a na ohni ogrilovali večeři. [celý článek]
17.6.2008 | Admin
24hodinovka
Dne 13. a 14. února 2009 12ti členný tým našich záchranářů překonal svůj dosavadní rekord ve 24hodinové plavecké štafetě. Od páteční 16té hodiny do sobotních 16té hodiny uplavali celkem 113 km 925 m. Tuto 24 hodinovou štafetu plaveme pravidelně přibližně každý druhý rok od roku 1999. Doposavadní rekord z roku 2001 106km 720m (v 10 lidech) jsme letos překonali o 7205 m. Plavecká zdatnost je jedním ze základních požadavků na vodní záchranáře, proto tato akce byla pojata také jako zimní příprava a prověření záchranářů. Tato štafeta byla náročná nejen po fyzické stránce ale i psychické, jelikož po celou dobu účastníci byli střídavě ve vodě a na břehu, aniž by stačil oschnout. Tímto bychom také chtěli poděkovat Sportovním areálům města Chrudim, které nám umožnili tuto akci zrealizovat.
16.2.2009 | Admin
Akce si mimo jiných složek IZS zúčastnila i MS Vodní záchranné služby ČČK Chrudim, která měla svoji prezentaci na Labském nábřeží, tedy přímo u vodní hladiny, na stanovišti č. 19, kde jsme postavili dva stany, kde jsme měli připraveny statické ukázky našeho vybavení. Vedle našeho stanoviště měla svoje ukázky Horská služba a Kynologická záchranná brigáda Středočeského.... [celý článek]
26.5.2009 | Admin
Horská služba
21.11.2009 jsme navštívili stanici Horské služby v Deštném v Orlických horách. Překvapivě se nás sešlo: 8 dospělých a 10 mladých.Profesionální horský vůdce nám přiblížil jejich náplň práce, ukázal vybavení ošetřovny, služební záchranné vozidlo a vybavení pro záchranu v zimní sezóně. Po krátké debatě jsme se vydali na asi deseti kilometrovou pěší turu. Vyšlápli jsme k Masarykově chatě, kde jsme se naobědvali. Spět jsme šli přes Šerlišský mlýn. Přesto, že je listopad, měli jsme krásný slunečný den a výlet se vydařil. Poděkování patří řidičům Štěpánovi, Lukášovi a Danovi.
10.12.2009 | Admin
Dne 4. a 5. 6. proběhlo již tradičně soustředění mládeže na naší základně VZS v Seči. [celý článek]
6.6.2011 | Admin
Ukázky pro MŠ Svatopluka Čecha
V pátek 7.10.2011 se v areálu chrudimské plovárny uskutečnilo setkání záchranářů místní vodní záchranné služby s dětmi ze sluníčkové třídy MŠ Svatopluka Čecha a jejich rodiči. Akce byla pořádána v rámci grantu 2011 „A dávej na sebe pozor“. Maskotem grantu je panenka Damiánka. Tento grant poskytlo město Chrudim v programu Zdravé město. Bude realizován od října do listopadu 2011. Byly do něj začleněny všechny děti MŠ, rodiče a různá specializovaná zařízení – městská policie, hasiči, vodní záchranná služba, ČČK atd. Grant se týká několika tematických celků. Dnešní setkání probíhalo pod názvem „Řeka nemá podlahu“ a děti byli seznámeni s preventivním programem:"Dvanáctero bezpečného pobytu u vody" a základy záchrany tonoucích.
18.10.2011 | Admin
Dne 17.11.2011 jsme navštívili stanoviště Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. Zúčastnilo se okolo dvaceti členů, z toho i někteří nováčci. Prohlédli jsme si nejen garáže a vybavení výjezdových automobilů, ale i skryté garáže se záložními automobily a hlavně dispečink. Toto místo nás nejvíce zaujalo, pro jeho důležitost, souhru jednotlivých operátorů a nejmodernější vybavení. Myslím si, že exkurze pro nás všechny byla velmi poučná a zajímavá. [celý článek]
19.11.2011 | Admin
Dne 26.2.2012 proběhlo cvičení členů Místní skupiny Vodní záchranné služby ČČK Chrudim, které bylo zaměřeno na záchranu tonoucích na zamrzlých vodních plochách. [celý článek]
27.2.2012 | Admin
Dětský den na plovárně ve Slatiňanech
Dne 31.5.2012 od 16 hod proběhl tradiční Dětský den ve Slatiňanech na plovárně, který uspořádal Městský úřad Slatiňany. I letos se této akce účastnila i naše místní skupina, která zde vystavila používaný materiál, naši členi seznámili návštěvníky s 12-terem bezpečného pobytu u vody a předvedli praktické ukázky záchrany tonoucího a dopomoci unavenému plavci v bazénu s výkladem. Odhadem se akce zúčastnilo cca 300 návštěvníků. Viz fotoalbum.
7.6.2012 | Admin
Dětský den na letním koupališti v Chrudimi
Dne 2.6.2012 v době od 9 do 14 hod proběhl dětský den spojený s akcí Pomoc-topím se!, který se uskutečnil na letním koupališti v Chrudimi. Pořadatelem akce byly Sportovní areály města Chrudim s.r.o. ve spolupráci se střediskem plavecké výuky a MS Vodní záchrannou službou Chrudim. Pro děti byly připraveny zajímavé souteže o ceny, a to jak na břehu tak i ve vodě. V rámci naší činnosti byl vystaven použivaný materiál a byly připraveny praktické ukázky záchrany tonoucích v bazénu. Akci realizoval oddíl mládeže v rámci naší skupiny. Vzhledem ke špatnému počasí se akce zúčastnilo zhruba 60 dětí s rodiči. Celková návštěvnost byla odhadem cca 250 návštěvníků. Viz fotoalbum.
2.6.2012 | Admin
aquacentrum Pardubice
28.5. 2012 jsme navštívili, v rámci zkušebního provozu, nové aquacentrum v Pardubicích. Potápěli jsme se v hlubokém bazénu, lezli po lezecké stěně, jezdili po skluzavkách, plavali v divokém kanálu, prostě vyzkoušeli vše co aqucentrum nabízí. Moc se nám tam líbilo. Viz. fotoalbum.
28.5.2012 | Admin
Dne 16. a 17.6. proběhlo soustředění mládeže na naší základně VZS v Seči. Dětí se zúčastnilo celkem 13. Vzhledem k tomu, že bylo krásné slunečné počasí, jsme si užili, koupání, plavání, i veslování na pramicích. [celý článek]
18.6.2012 | Admin
Školení příslušníků HZS Pard. kraje ÚO Chrudim
Ve dnech 25. -27. 9. 2012 proběhlo na základně MS VZS Chrudim na VD Seč školení příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR z Územního odboru Chrudim v provozu a užívání různých typů motorových člunů. Školení se každý den pod vedením 2 členů naší organizace zúčastnilo cca 10–15 hasičů (celkem cca 40 hasičů) ze všech stanic v rámci okresu Chrudim. Obsahem školení bylo seznámení se čluny, jejich příprava na použití a provoz, základní údržba, ovládání plavidel a praktické nácviky jízd doplněné základy záchrany tonoucích za pomocí člunů. Ke školení byly užity čluny HZS a MS VZS Chrudim. Foto z akce ve fotoalbu.
30.9.2012 | Admin
Dne 31.5.2013 se naše mládež zúčastnila exkurze v nových prostorách ČČK Chrudim.Provedl nás náš kolega VRATISLAV PŘÍHODA, který je zároveň i předsedou oblastního spolku ČČK Chrudim. Vysvětlil nám, co je jejich hlavní náplní a jak to u nich funguje. Podívali jsme se do humanitárního šatníku a prolezli jejich záchranné (humanitární) vozidlo. [celý článek]
1.6.2013 | Admin
Dne 8.6. 2013 proběhlo otevření plovárny současně s dětským dnem. [celý článek]
7.7.2013 | Admin
15.6.2013 jsme vyrazili na malý výlet na kolách. [celý článek]
7.7.2013 | Admin
Nábor nových členů 2013
Nábor nových členů proběhne dne 26.9.2013 ve čtvrtek ve vestibulu Krytého plaveckého bazénu v Chrudimi od 18:00 hodin. Více informací v přiloženém letáku.
21.8.2013 | Admin| Přílohy:  nabor_2013.pdf
Školení příslušníku HZS ÚO Chrudim na VD Seč
Dne 22.8.2013 proběhlo na VD Seč školení příslušníků Hasičského záchranného sboru Územního odboru Chrudim. Toto školení, které bylo provedeno pod vedením členů MS VZS ČČK Chrudim, bylo zaměřeno na obsluhu a řízení motorových člunů a dále na záchranu tonoucího či zásah na vodní ploše. Více ve fotogalerii.
13.9.2013 | Admin
© 1999-2023 MS VZS ČČK Chrudim